Biznis
/
Bar

RASKETIC DOO -BAR , CRNA GORA

Website
Email
rasketicdoo@gmail.com
Address
Rista Lekića C-6, Bar, Crna Gora
Phone 2
Keyword
armiracki, Bar, betonski, Crna Gora, doo, gradjevinski, izgradnja, izolatorski, kljuc u ruke, Montenegro, objekata, radovi, rasketic, stambenih, tesarski, zemljani, zgrada

RASKETIC DOO -BAR , CRNA GORA

RASKETIC DOO -BAR , CRNA GORA   JE KOMPANIJA ČIJA JE OSNOVNA DJELATNOST IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA.

 

ŠIROK SPEKTAR USLUGA I KVALITET IZVOĐENJA RADOVA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA DOVELI SU NAS DO LIDERSKE POZICIJE U OVOJ OBLASTI POSLOVANJA.

“Rašketić” je porodična firma koju je osnovao Muhamed Rašketić 1967. godine u Baru, i koji je za sobom ostavio dugi niz uspješnog i kvalitetnog poslovanja.
Emir Rašketić nasleđuje od oca porodičnu firmu, koju je 2003. godine registrovao kao samostalnu zanatsku radnju (s.z.r.) sve do 2009. godine kada prelazi u D.O.O. “Rašketić” Bar, u kojoj je osnivač i vlasnik.
Dugogodišnje postojanje kvalitetnim radom, porodičnu firmu “Rašketić” d.o.o. je svrstalo u sam vrh firmi na tržistu Crne Gore. Svoj rast i dobre rezultate zasnivamo na timu odgovornih inženejra, modernoj mehanizaciji i stručnoj radnoj snazi sa iskustvom, što potvrđuju i naše reference.
Profesionalnost i posvećenost građenju preporučuju firmu za pouzdanog partnera domaćim i međunarodnim Investitorima. Posebno se ističemo u kvalitetu, stručnosti, brzini i poštovanju dogovorenog. Zadovoljni smo postignutim, ali stalno ulažemo dodatne napore da unaprijedimo poslovanje, kako bi opravdali stečeno povjerenje.

RASKETIC DOO -BAR , CRNA GORA
Cilj firme je pružanje vrhunskih usluga i uspostavljanje dugoročne saradnje i kvalitetnog poslovnog odnosa sa klijentima.

 

PROJEKTOVANJE

Proces izrade tehničke dokumetacije je operacija sačinjena od niza koraka koji započinju definisanjem projektnog zadatka, a završavaju glavnim projektom kroz koji se utvrđuju svi aspekti datog predmeta.
Izrada tehničke dokumentacije sastoji se od sljedećih faza:
1) PROJEKTNI ZADATAK
2) SKICIRANJE OBJEKTA
3) IDEJNO RJEŠENJE
4) IDEJNI PROJEKAT
5) GLAVNI PROJEKAT

ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi su osnova svih građevinskih radova.

Izvode se kao: prethodni, pripremni, završni ili pomoćni radovi u svakoj oblasti gradnje i kao takvi predstavljaju jedan od najvažnijih građevinskih poduhvata.

“Rašketić” doo se bavi izvođenjem svih vrsta zemljanih radova u građevinarstvu, a tu spadaju: čišćenje područja građenja, sječenje i uklanjanje grmlja i drveća, uklanjanje postojećih instalacija, ručni i mašinski iskop zemlje, nasipanje i niveliranje terena, odvoz viška zemlje i šuta, kao i dovoz zemlje ili drugih materijala potrebnih za nasipanje.

U sklopu iskopa zemlje (ručnog ili mašinskog) izvodimo sledeće radove: plitki površinski iskop, široki iskop, iskop gradilišnih jama, iskop temelja, iskop rovova i kanala.

GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

Od grubih građevinskih radova izvodimo:

1. Pripremne
2. Zemljane
3. Betonske
4. Armiračke
5. Zidarske
6. Izolaterske
7. Tesarske
8. Krovopokrivačke
9. Limarske radove

U skladu sa svim važećim standardima i normativima u građevinarstvu.

RASKETIC DOO -BAR , CRNA GORA

IZGRADNJA “KLJUČ U RUKE”

Kod ovog nivoa gradnje dobijate kompletan objekat spreman za useljenje, i na Vama je samo da kupite namještaj. S tim u vezi podrazumjeva se izvođenje kompletnih radova na objektu od temelja do krova. Izgradnja „ključ u ruke“ moze da podrazumjeva i izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i svih potrebnih dokumenata za prijavu građenja objekta.
Cilj firme je pružanje vrhunskih usluga i uspostavljanje dugoročne saradnje i kvalitetnog poslovnog odnosa sa klijentima.

Read More
Gradjevinarstvo