Usluge
/
Podgorica

ATC Top Plus doo- Podgorica, Crna Gora

Ključna riječ
agencija, analiza, ATC Top Plus doo, Crna Gora, finansijski, godisnje, inspekcijski, izvještaja, kalkulacije, Knjiženje, novčani, Obračun poreza, organizacija, podgorica, poresko, preduzeće, prijave, računovodstvena, Računovodstvo, savjetovanje, statističkog, tokovi, zastupanje

ATC Top Plus doo je kompanija čiji brend postoji 11 godina. Osnovani smo kao Društvo za pružanje računovodstvenih i usluga poslovnog savjetovanja.

 

Dinamika današnjeg vremena uslovila je da brzo menjamo oblasti u kojima radimo i stičemo neprekidno nova iskustva i znanja kako bi ostali u trci sa novim tehnologijama i poslovnim izazovima. Biti u vrhu ne znači samo imati mnogo znanja. Biti u vrhu je mnogo više od toga.

 

Naš tim

Svaki član tima ima svoj prostor i priliku da iznese svoje mišljenje, pa je uspjeh zagarantovan. Sama struktura našeg tima i profilna raznolikost dovela je našu firmu do visokog profesionalnog nivoa. Vremenom je sve ovo dovelo do stvaranja pozitivnog imidža firme. Kada u timu imate pravog saradnika i takmičara, pravovremenog kontraša i radoznalog, uz izuzetnog lidera, kao rezultat svega možete da očekujete iskrenu i kvalitetnu saradnju.

 

Vremenom smo gradili nas imidž i kroz kvalitetnu selekciju kadrova doveli smo naš tim do visokog profesionalnog nivao. Vedrog duha i raspoloženja ulazimo u svaki radni dan i rješavamo naše zadatke. Mi ne bismo bili uspješni i svrsishodni da nismo tako raznoliki i drugačiji u svakom pogledu.

ATC Top Plus doo    Naše  usluge-

Zakoni, porezi, državni sistemi… nalažu da je knjigovodstvo danas nužnost, ali ta nužnost ne mora biti toliko komplikovana koliko na prvu loptu možda zvuči. Sa našom agencijom sve Vaše poslovne neudomice biće veoma brzo riješene.

 

 • Registracija pravnih lica (CRPS)
 • Registracija pravnog lica za PDV,Upis pravnog lica u carinski registar
 • Registracija promjena podataka za pravno lice
 • Priprema dokumentacije za otvaranje žiro računa
 • Prijava na penziono i zdravstveno osiguranje za zaposlene
 • Radna dozvola i boravišna viza za nerezidente
 • Rješenje za rad za djelatnosti za koje je nadležan Sekretarijat za razvoj
 • Prijava trgovine nadležnom Ministarstvu ekonomije ,Tržišna inspekcija
 • Prijava zanatske djelatnosti

Računovodstvo – računovodstvene usluge

 

Između ostalog, mi pružamo knjigovodstvene i racunovodstvene usluge. Računovodstvo je sistematsko prikupljanje, razvoj i analiza informacija o finansijskom stanju jedne organizacije. Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte telefonom ili svratite do naših prostorija u Podgorici, i sa zadovoljstvom ćemo Vam pružiti sve podatke koji su Vam neophodni.

ATC Top Plus doo

Računovodstvo, računovodstvene usluge, računovodstvena agencija

 

U zavisnosti od Vaše firme, preduzeća, oblasti poslovanja biće Vam potrebne samo određene usluge, a mi nudimo:

 

 • Knjiženje izvoda
 • Knjiženje izdatih faktura
 • Knjiženje blagajne
 • Knjiženje troškova
 • Knjiženje osnovnih sredstava
 • Knjiženje po profitnim odjeljenjima
 • Obračun zarada i drugih naknada zaposlenom
 • Izrada kalkulacije u trgovini,proizvodnji,izrada izlaznih kalkulacija
 • Izrada trgovačke knjige
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost
 • Obračun poreza po odbitku
 • Izrada godišnje prijave  poreza na dohodak fizičkih lica
 • Izrada finansijskih iskaza,obračun amortizacije i izrada prijave poreza na dobit pravnih lica
 • Izrada statističkog izvjestaja,Izrada izvjestaja za Centralnu Banku
 • Izrada izvještaja o novčanim tokovima
 • Izrada periodičnih finansijskih izvještaja
 • Zastupanje i prezentacija pred inspekcijskim organima

Računovodstvo je sistematsko prikupljanje, razvoj i analiza informacija o finansijskom stanju jedne organizacije. Te informacije je moguće koristiti i iskoristiti za različite svrhe. Poslodavcima preduzeća one omogućavaju planiranje i kontrolu finansijskih operacija i transakcija, analizu ekonomskog stanja organizacije ili preduzeća u cilju donošenja adekvatnih poslovnih odluka. Državnim organima te informacije pomažu prilikom određivanja visine poreza koju preduzeće treba da plati državi, itd.

Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji (Novi zavjet) i Kuranu.

Računovođa je osoba koja vrši zapise (vodi račune) u poslovne knjige.

Poresko  savjetovanje-

 • Obuka i informisanje klijenata o izmjena u poreskim zakonima i uredbama
 • Savjeti o primjeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
 • Davanje savjeta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama
 • Poresko savjetovanje kroz analizu i rješavanje poreskih problema

Posebne  računovodstvene  usluge

 

 • Analiza poslovanja,Analitička evidencija salda, konta
 • Poslovni planovi i studije izvodljivosti
 • Obrada dokumentacije za kreditne odbore poslovnih banaka
 • Procjena vrijednosti preduzeća i opreme
 • Sudska finansijska veštačenja

 

 

 

 

Detaljnije
Knjigovodstvene usluge